Crowdcom en de Smart City

Crowdcom levert voor stadscentra het Smart City Dashboard.  Dit online platform stelt u in staat om alle sensor data uit de binnenstad te koppelen en helemaal naar uw behoeftes in te richten. U hebt alle tools voor handen om vergaande analyses uit te voeren en inzicht te krijgen in alle details rond uw publieksstromen.

Real-time data

Crowdcom heeft een Smart City Dashboard beschikbaar voor operational en strategic gebruikers. Operationele gebruikers ontvangen real-time data waarmee de meest prangende crowdmanagement vraagstukken kunnen worden beantwoord. Zo geven we inzicht in capaciteitsgrenzen van het winkelgebied en meten we incentives zoals het afsluiten van parkeergarages.  Maar ook trends en verbanden tussen bezoekersaantallen en evenementen komen terug in het Smart City Dashboard.

Sturen op history

Voor partijen zoals economische zaken, centrummanagement en bereikbaarheid zijn de historische inzichten vaak meer relevant. Via het Smart City Dashboard kunnen alle mogelijke overzichten worden gegenereerd tot 5 jaar terug in de tijd.  U creëert zelf gemakkelijk rapportages om de juiste informatie te krijgen voor elk vraagstuk. Hebt u specifieke vragen over het gebruik van een parkeergarage of wilt u de toename van winkelend publiek meten tijdens activiteiten?  Via het Smart City Dashboard vind u de juiste gegevens in een handomdraai.

Datahotel

Crowdcom fungeert als datahotel voor alle API based sensors in de stad. Onze servers fetchen near real-time data van passantentellers, verkeerslussen, fietsenstallingen en non directional data zoals temperatuur en lichtintensiteit en zetten deze om naar bruikbare statistiek voor de binnenstad.  Door de integrale aanpak kunnen alle diensten binnen het gemeentelijk apparaat gebruik maken van dezelfde sources via het Smart City dashboard.

Open but mindfull

Open data is beschikbaar voor iedereen. De value zit in de analyses en antwoorden in de data. Crowdcom hecht daarom waarde aan het beschikbaar stellen van alle ruwe data, zodat gebruikers en derde partijen zelf ook aan de slag kunnen met analyse.  Daarom hebben we bij het ontwerp van het Smart City Dashboard rekening gehouden met connectiviteit van derden via API’s.  U hebt ook de mogelijkheid om de een Dashboard online openbaar beschikbaar te stellen met de door u geselecteerde databronnen.

Het Smart City Dashboard is continue in ontwikkeling. Hebt u vragen over functionaliteit of wilt u graag een demo? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op